Glutation – NAC och Glysin – Hälsofördelarna.

Både glycin och N-acetylcystein (NAC) är aminosyror och kosttillskott som kan ha flera fördelar för kroppen när de tas tillsammans.

 

Glutation: En kraftfull antioxidant och dess naturliga uppreglering genom NAC och Glycin. – Martin Brinde, APEX Edge Solutions.

Inledning

Glutation är en kraftfull antioxidant som spelar en viktig roll i kroppens försvar mot oxidativ stress och skydd av cellerna. Det är en tripeptid, bestående av aminosyrorna cystein, glycin och glutaminsyra. Glutation är avgörande för att upprätthålla en hälsosam kropp och dess funktioner, och det finns naturliga sätt att öka dess nivåer genom tillskott av N-acetylcystein (NAC) och glycin. I denna artikeln vill jag bara kort belysa glutation och dess funktion i kroppen samt hur NAC och glycin kan uppreglera glutation naturligt.

Glutation och dess funktion i kroppen:

Glutation är en av de mest förekommande antioxidanterna i kroppen och har flera viktiga funktioner:

    1. Antioxidant: Glutation skyddar celler och vävnader från skador orsakade av fria radikaler och reaktiva syreföreningar (ROS). Fria radikaler och ROS kan bildas som biprodukter av normala metaboliska processer eller genom exponering för miljögifter, strålning och inflammation. Glutation neutraliserar dessa skadliga ämnen genom att donera en väteatom, vilket förhindrar ytterligare oxidation och skada på kroppens celler och vävnader.

    2. Avgiftning: Glutation är aktivt involverad i kroppens avgiftningsprocesser. Det binder till och neutraliserar toxiner och tungmetaller, såsom bly och kvicksilver, och gör dem mer vattenlösliga, vilket underlättar deras eliminering från kroppen.

    3. Immunförsvar: Glutation spelar en nyckelroll i immunsystemets funktion. Det hjälper till att reglera immunsvaret och stärker kroppens försvar mot infektioner, inflammation och sjukdomar.

    4. DNA-reparation: Glutation är involverat i processer som reparerar skadat DNA, vilket är viktigt för att bibehålla cellernas genetiska integritet och skydda mot cancer och åldrande.

NAC och Glycin: Naturliga sätt att öka glutationnivåer

N-acetylcystein (NAC) och glycin är två ämnen som har visat sig vara effektiva för att öka glutationnivåerna i kroppen:

    1. N-acetylcystein (NAC): NAC är en aminosyra och en kraftfull antioxidant i sig. Det är en förstadie till cystein, en av de aminosyror som utgör glutation. NAC har visat sig vara effektivt för att öka glutationnivåerna i kroppen genom att tillhandahålla en lättillgänglig källa av cystein, vilket gör det lättare för cellerna att producera glutation. Det har även antiinflammatoriska och mucolytiska egenskaper och används ofta för att behandla kroniska respiratoriska sjukdomar, såsom kronisk bronkit och cystisk fibros. NAC har också visat sig vara användbart vid behandling av leversjukdomar, neurodegenerativa sjukdomar och för att förbättra den mentala hälsan.

    2. Glycin: Glycin är en annan aminosyra som ingår i glutationens struktur. Det är en icke-essentiell aminosyra, vilket innebär att kroppen kan producera den själv, men tillskott kan vara fördelaktigt för att öka glutationnivåerna. Glycin fungerar som en hämmande signalsubstans i centrala nervsystemet och bidrar till att reglera sömn, minne och kognition. Det har också visat sig ha antiinflammatoriska och immunmodulerande egenskaper, vilket kan förbättra kroppens försvar mot infektioner och sjukdomar.

Genom att ta tillskott av NAC och glycin kan man hjälpa kroppen att uppreglera glutationproduktionen naturligt. Detta kan leda till förbättrad hälsa och skydd mot oxidativ stress, inflammation och sjukdomar. För att få ut det mesta av dessa tillskott är det viktigt att följa rekommenderade doser. Min rekommendation är att starta lågt och öka dosen systematiskt och att konsultera en i ämnet insatt läkare eller dietist/näringsexpert för att säkerställa att de passar ens individuella behov och hälsotillstånd.

Sammantaget är glutation en kraftfull antioxidant som spelar en viktig roll i att skydda kroppen från oxidativ stress och att upprätthålla en hälsosam funktion av celler och vävnader. Genom att ta tillskott av NAC och glycin kan man stödja kroppens naturliga förmåga att producera glutation och dra nytta av dess många hälsofördelar. Det är viktigt att tänka på att tillskott inte ersätter en hälsosam och balanserad kost, men de kan vara ett användbart komplement för att främja optimal hälsa och välmående.

Slutsats:

Glutation är en kraftfull antioxidant och en central komponent i kroppens försvar mot oxidativ stress och sjukdomar. Att förstå och uppskatta glutationens funktioner och betydelse är viktigt för att kunna optimera hälsan och förebygga kroniska sjukdomar. NAC och glycin är två ämnen som kan stödja kroppens naturliga produktion av glutation och bidra till att skydda kroppen mot de skadliga effekterna av fria radikaler, inflammation och toxiner. Genom att vara proaktiv och fokusera på att uppreglera glutationnivåer med hjälp av dessa tillskott, kan vi ta kontroll över vår hälsa och främja ett längre och friskare liv.

See you at the top! 

Martin Brinde – Performance Mentor, APEX Edge Solutions.

    1.  • Pizzorno, J. (2014). Glutathione!. Integrative Medicine: A Clinician’s Journal, 13(1), 8-12. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4684116/) 

Denna översiktsartikel beskriver glutationens betydelse som en antioxidant, dess roll i avgiftning, immunförsvar och DNA-reparation. Artikeln diskuterar också hur glutationnivåer kan minska med åldern och hur det påverkar hälsan.

    2. N-acetylcystein (NAC) och dess effekt på glutation:

    • Rushworth, G. F., & Megson, I. L. (2014). Existing and potential therapeutic uses for N-acetylcysteine: the need for conversion to intracellular glutathione for antioxidant benefits. Pharmacology & Therapeutics, 141(2), 150-159. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016372581300192

1) Denna artikel ger en översikt över NAC:s terapeutiska användningsområden och hur det ökar glutationnivåerna genom att tillhandahålla en källa av cystein.

    3. Glycin och dess effekt på glutation:

    • Sekhar, R. V., Patel, S. Gupta, R. P., & McKee, A. (2011). Deficient synthesis of glutathione underlies oxidative stress in aging and can be corrected by dietary cysteine and glycine supplementation. The American Journal of Clinical Nutrition, 94(3), 847-853. (https://academic.oup.com/ajcn/article/94/3/847/4598180) 

Denna studie undersöker hur åldrande påverkar glutationssyntes och hur tillskott av cystein och glycin kan öka glutationnivåerna och minska oxidativ stress hos äldre individer.

    4. N-acetylcystein (NAC) och leverskydd:

    • Millea, P. J. (2009). N-acetylcysteine: multiple clinical applications. American Family Physician, 80(3), 265-269. (https://www.aafp.org/afp/2009/0801/p265.html) 

I denna översiktsartikel diskuteras NAC:s användning vid behandling av paracetamolförgiftning, vilket innebär att skydda levern från potentiellt dödliga skador genom att öka glutationnivåerna.

    5. Glycin och immunsystemet:

    • Zhong, Z., Wheeler, M. D., Li, X., Froh, M., Schemmer, P., Yin, M., … & Lemasters, J. J. (2003). L-Glycine: a novel antiinflammatory, immunomodulatory, and cytoprotective agent. Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care, 6(2), 229-240. (https://journals.lww.com/co-clinicalnutrition/Abstract/2003/03000/L_Glycine__a_novel_antiinflammatory,.12.aspx) 

Denna översikt beskriver glycinens antiinflammatoriska, immunmodulerande och cytoprotektiva egenskaper, vilket innebär att det kan påverka immunsystemet och skydda celler från skador.